Χρήση βασιλικού διαφράγματος2018-12-11T21:02:33+00:00

Project Description

Χρήση βασιλικού διαφράγματος

1) Για παραγωγή αμιγών μελιών πχ θυμαρίσιο, ακακίας, ηλιόσπορου.

2) Εγκλωβισμό βασίλισσας για παραγωγή προνύμφης για εμβολιασμό.

3) Διαχωρισμό γονοφωλιάς από το μελιτοθάλαμο.

4) Παραγωγή εμπορικού μελιού κηρήθρας (κηρήθρα με μέλι, μελικερίδιο).

5) Παραγωγή νέας βασίλισσας χωρίς να σκοτώσουμε την παλιά.

6) Παραγωγή βασιλικού πολτού και εκτροφή βασιλικών κελιών για βασιλοτροφία (μελίσσι αποπεράτωσης)

7) Ύπαρξη δυο ή και περισσότερων βασιλισσών στην ίδια κυψέλη

8) Χρήση σαν σήτα – διαχωριστήρας μελισσών, βασιλισσών, κηφήνων (κηφήνες για τεχνητή σπερματέγχυση και βασίλισσες από το σμήνος σμηνουργίας)

9) Πρόληψη σμηνουργίας

10) Πρόληψη σμηνουργίας με διάφραγμα στη πόρτα της κυψέλης

11) Για παραγωγή κηφηνοπαγίδας και βασιλοπαγιδας

12) Χτίσιμο φύλλων κηρήθρας (μεθοδος Ντεμαρί)

13) Για αύξηση παραγωγής μελιού σε νομές περιορισμένης νεκταροέκκρισης

14) Όλα τα συστήματα που υπάρχουν στην αγορά για παραγωγή βασιλικού πολτού ή βασιλισσών χρησιμοποιούν διάφραγμα(Jenter, Ezi Queen, Nicot κλπ.)


Βάση συζήτησης σε post περι βασιλικού διαφράγματος στην ομάδα Bee-λογική

Μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο και ύστερα από πολλά εποικοδομητικά σχόλια, το βασικό μας συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για ένα χρήσιμο μελισσοκομικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει το μελισσοκόμο. Τα σημεία που επισημάνθηκαν στα σχόλια ως προς τη χρήση του ήταν:

1) Χρήση του σε γόνιμες περιοχές (περιοχές πλούσιες σε γύρες ) για να μην κουφώνει η γονοφωλιά.

2) Χρήση του ανάλογα την περιοχή ,την ανθοφορία και τον τρόπο εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα στα σχόλια κατά πλειοψηφία οι συνάδελφοι υποστήριξαν χρήση για αύξηση παραγωγής μελιού σε χαμηλή νεκταροέκκριση . Γίνεται με εγκλωβισμός της βασίλισσας σε 1-3 πλαίσια ή διαχωρισμό μεταξύ γονοφωλιάς και μελιτοθαλάμου.

3) Πρόληψη/καταστολή σμηνουργίας ( μέθοδος Ντεμαρί)

4) Εύκολος τρύγος ( μέλια μόνο από το μελιτοθάλαμο )

5) Δημιουργία παραφυάδων

6) Έγινε αναφορά για δεύτερη είσοδο, στο μελιτοθάλαμο, για αύξηση παραγωγής μελιού έως και 4kg.

7) Αναφέρθηκε σαν βασική προϋπόθεση οι νέες σε ηλικία βασίλισσες για την ορθή χρήση του βασιλικού διαφράγματος .

8) Διαφάνηκε ότι ίσως παίζουν ρόλο και οι φυλές μελισσών

9) Με βάση την εμπειρία μας (BeeZeus) όταν η μέλισσα περνά από το βασιλικό διάφραγμα (όλων των τύπων), οι μεγαλύτερες σωματικά μέλισσες δυσκολεύονται στη διέλευση. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται να βγάλουν μια σταγόνα νέκταρος στη προβοσκίδα για να περάσουν, ενώ οι μικρές σωματικά μέλισσες περνάνε άνετα στο ίδιο μελίσσι. Αυτό εξαρτάται από την ποιότητα κηρήθρας που έχουμε στην κυψέλη (παλιά ή νέα)

10) Αν δεν υπάρχει δεύτερη είσοδος, στο μελιτοθάλαμο , μετά από 10 μέρες συναντάμε νεκρούς κηφήνες που φράζουν σε πολλά σημεία το βασιλικό διάφραγμα.

11) Αν κάνουμε καταστολή σμηνουργίας, οι βασίλισσες θα βγουν στο μελιτοθάλαμο. Αν κάποιος μελισσοκόμος ανοιγοκλείνει της είσοδο για να πετάνε οι κηφήνες πολλές φορές σμηνουργεί και το μελίσσι.

12) Δε βοηθάει η χρήση βασιλικού διαφράγματος για παραγωγή μελιού από μελιτώματα.


Λίγα από την βιβλιογραφία

1) Σε νομές χαμηλής νεκταροέκκρισης, με εγκλωβισμό βασίλισσας με χρήση διαφράγματος, έχουμε αύξηση παραγωγής μελιού έως 60% αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας πως περιορίζεται η έκταση του γόνου σε 1-3 πλαίσια.

2) Σε μεγάλη νεκταροέκκριση, η χρήση διαφράγματος, χωρίς δεύτερη είσοδο στο μελιτοθάλαμο, μείωνει την παραγωγής έως και 30%.
3)Ποιοτικά τα συρμάτινα διαφράγματα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με τα πρεσαριστά, χυτά και τα πλαστικά. Όλα τα διαφράγματα ανεξαιρέτως τραυματίζουν τις μέλισσες.

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το βασιλικό διάφραγμα το χρησιμοποιούμε, όποτε και όταν χρειάζεται, και όχι πάντα και παντού.
Load More Posts